STAGETIPS: DOEN WAT JE BELOOFT

 

Doen wat je belooft                                                                        (Verslagje van Maurice)
 
 
Aan het begin van deze week kreeg ik van Willem te horen dat ik de kerstboom moest opruimen/aftuigen. Ook kreeg ik te horen dat ik mijn jas en tas beneden in de kleedkamer moest laten en deze niet mee te nemen naar mijn werkplek.
 
Ik heb toen aan Willem belooft dat ik mijn jas en tas voortaan beneden zal laten en dat ik de kerstboom zal opruimen/aftuigen. Dit ben ik toen vergeten en heb ik dus niet gedaan.
 
Wat hieraan verbeterd kan worden is uiteraard dat ik mijn jas en tas voortaan wel beneden laat en doen wat mij gevraagd wordt. Het is dus heel belangrijk dat je de dingen die je beloofd ook doet. Ook is het belangrijk dat je dingen opschrijft zodat je het niet vergeet en het gewoon uit kan voeren in plaats van dat het niet wordt gedaan en nog een keer gezegd moet worden, dit is SBS. (Sneller Beter Slimmer)
 
 
Commentaar van Willem Schulpen:
 
Hoe kun je dit verslag SBS schrijven (daarom had ik Maurice gevraagd het te verbeteren na zijn eerste concept). Ik zal mijn gesprek met hem samenvatten. Zie onderstaand:
 
 
 
 
 
D O E N  W A T  J E    B E L O O F T : BETONNEN FUNDAMENT ONDER JE LOOPBAAN!
 
 
Veel jongelui en studenten beseffen niet of nauwelijks dat als zij iets beloven het ook moeten nakomen.
 
(Lees deze zin vijf keer voordat je verder leest en denk er dan eens 1 minuut over na met gesloten ogen. Anders doe je meer schade aan je eigen loopbaan dan een goede auto kost).
 
Wat is immers een afspraak of belofte anders waard?
 
En: Wat ben je als je een gemaakte belofte of afspraak niet nakomt?
 
Denk nog eens goed na!
 
Wat ben je dan?
 
Dan ben je.... onbetrouwbaar!
 
Immers: je doet niet wat je zegt (belooft). En dat betekent dat je degene die je iets beloofd hebt teleurstelt. Immers: je komt de gemaakte afspraak niet na.

Als je iets niet wilt of kunt nakomen is het beter ‘NEE’ te zeggen (je grenzen aan te geven) dan JA te zeggen en het vervolgens NIET te doen.
 
Want: welke werkgever wil een onbetrouwbare werknemer (m/v)?
 
Geen enkele werkgever wil een onbetrouwbare werknemer.
 
Even logisch verder denken.
 
Een bedrijf is vaak een ‘ketting’ van mensen die samenwerken en allerlei werkzaamheden en taken uitvoeren.
 
Daar horen afspraken bij.
 
Als iemand die niet nakomt is die medewerk(st)er: DE ZWAKSTE SCHAKEL want: daar stopt het proces!

Die medewerk(st)er is dus ook ‘de onbetrouwbare medewerk(st)er’ en dat valt iedere goede leidinggevende direct op. En vaak ook de collega’s.
 
Als je dus je gemaakte afspraken niet nakomt ben je een onbetrouwbare medewerk(st)er want:
 
 
         - Je belooft iets
 
         - En dan doe je NIET wat je zegt!
 
 
Een bekende uitspraak is:
        
         - ZEG WAT JE DOET
 
         - DOE WAT JE ZEGT
        
         - BEWIJS MIJ DAT JE GEDAAN HEBT WAT JE BELOOFD HEBT
 
                   (ofwel: toon aan dat je je belofte hebt volbracht; je taak klaar is)!
 
 
Dat vergeten heel veel jongelui want zij hebben een SMS-geheugen: alles gaat erin en direct weer eruit. Ze vergeten het subiet weer.
 
WELKE TAKEN HAD IK MAURICE OPGEDRAGEN?
 
Zo had ik Maurice een aantal taken gegeven aan het begin van de week. Dat waren eenvoudige taken die hij met ‘ja’ beantwoordde:
 
         - De Kerstboom aftuigen (afbreken); compleet met toelichting en planning
             (dinsdag)
                   (Een uurtje werk want netjes doen)
 
         - De jas en tas in de kleedruimte hangen en niet op kantoor
                   (In de ochtend: een minuut minder werk)            
 
         - De privé mobiele telefoon in het kluisje dus niet op kantoor
                   (Een minuut werk)
        
         - Een aantal vinger smet plekken op de deur even schoonmaken                
                   ( 2 minuten werk met water)
 
(Je ziet uit bovenstaande verslag van Maurice dat hij zelfs niet in staat bleek alle vier de taken te onthouden, zelfs niet na het gesprek hierover!)
 
 

WELKE TAKEN HAD MAURICE GEDAAN (NA ZIJN BELOFTE)?
 
Toen ik woensdag op kantoor keek was er GEEN enkele taak volbracht.
 
 
En dus was ik teleurgesteld! Ik dacht: zo gaat deze aardige jonge man - stagiair – straks met al zijn opgedragen taken om. Dat had ik al vaker gemerkt.
 
Hij vergeet zijn afgesproken taken, zelfs de eenvoudige (!) gewoon en aan het eind van de dag is alles klaar.... Niet dus! Hij heeft het gewoonweg uit zijn geheugen laten wegspoelen.
 
AKTIE VAN WILLEM

Willem ging dus heel rustig een gesprek aan met Maurice en vroeg hem welke taken hij zich nog kon herinneren.... Slechts 1 van de 4 (!)
 
Waarom?

Omdat Maurice helemaal niets als geheugensteuntje had opgeschreven. Jongelui hebben tegenwoordig de modernste smartphone maar ze schrijven nauwelijks meer iets op.

En wat betekent dat?
 
Als een leidinggevende merkt dat je niet doet wat je belooft ben je onbetrouwbaar en dan ben je al aan het ‘plafond van je carrière’ aangekomen! Terwijl je nog maar stagiair bent!
 
Dat snappen heel veel mensen niet. Minstens een miljoen mensen in Nederland !
 
En dan vragen veel mensen zich – soms boos op de baas – af: ‘Waarom kan ik geen betere baan krijgen met een beter salaris?’

De verklaring daarvan is simpel en ligt erg voor de hand. Maar veel mensen zien dat niet.
 
Als je zo als Maurice omgaat met je taken weet je nu wel waarom dat komt en ook waar je verbeterpunten schuilen!
 
VERBETERPUNTEN
 
1> Schrijf altijd ELKE TAAK DIE JE NIET DIRECT DOET op.
 
2> Bepaal je prioriteiten
 
3> Kom je afspraken ALTIJD 100 % na
 
4> Zoniet: zie 3 ofwel: Ga niet van je werkplek af (werk bijvoorbeeld over) als je niet klaar
     bent met je taken die af moeten.
 
Vergeet dus nooit iets. Dat kun je organiseren. Vergeten kan iedereen en:
 
‘ Zij die vergeten en beloftes niet nakomen
brengen hun - eigen - loopbaan de grootste schade toe’
 
Doe hier je voordeel mee.
 
Veel succes tijdens je stage en ook in je schitterende loopbaan!
 
Met vriendelijke groet,
 
Ritmeester BV
Willem Schulpen

Klik hier om terug te gaan