LONG COVID PROF DR ERNST KUIPERS OPEN BRIEF

 

Long Covid

 

 

Open brief aan Prof. Dr. E. Kuipers

 

 

Zondag 16 april 2023

 

Geachte heer Kuipers,

 

Omdat verschillende pogingen via de ‘officiële kanelen’ met u in contact te komen niet zijn gelukt schrijf ik deze open brief met een geringe hoop dat u deze op een rustiger moment kunt lezen.

Het is teleurstellend dat - met ‘een leger aan persvoorlichters, communicatie-adviseurs en secretariële medewerkers’ (allen natuurlijk m/v/o) -  het voor een ‘gewone burger’ kennelijk heel lastig is of wordt gemaakt met bewindspersonen in contact te komen.

Er staat kennelijk een welhaast ondoordringbare hoge muur om de ‘Haagsche Vierkante Kilomter’…

Terzijde: Ook dat ligt aan de basis van de grote overwinning van BBB tijdens de laatste verkiezingen.

Deze brief heeft als onderwerp LONG COVID en schrijf ik u op deze zondag nadat ik gisteren – God zij Dank – gelukkig een tijdkritische order kon afmaken na moeizame reparatie van een high tech freesmachine. On time delivery.

Pffff….

En afgelopen nacht kon ik niet slapen. Afgelopen vrijdagavond zag ik uw uiteenzetting over actieve levensbeëindiging bij ongeneeslijk zieke kinderen in het programma ‘Nieuwsuur’.

Indrukwekkend en begrijpelijk dat zeker voor deze kinderen en hun ouders er een uitweg mogelijk gemaakt wordt; hoe enorm emotioneel ook.

Het betreft een kleine groep van minder dan 25 kinderen per jaar begreep ik.

Ik dacht daarbij aan de LONG COVID patiënten; naar schatting zo’n 600.000 (zeshonderdduizend) in Nederland (en een veelvoud ervan in Europa en de rest van de wereld)

Zie: https://vermoeidheidkliniek.nl/hoeveel-long-covid-pcs-patienten-zijn-er-in-nederland/

170.000 ervan zijn niet meer in staat om te werken…

Dat is een heel grote stad die niet meer gezond en gelukkig is en ook niet meer kan werken… Eigenlijk onvoorstelbaar!

25 kinderen of 600.000 zieke mensen. En ook al mag je dat niet vergelijken: ik plaats het toch even in perspectief omdat de laatste kabinetten op velerlei terrein naar mijn mening de beleidsprioriteiten totaal verkeerd leggen.

Denkend aan de Groningers, de KOT-families, de mensen uit Valkenburg en omgeving.

In mijn ogen verdient LONG COVID dan ook een veel hogere, ja zelfs topprioriteit van alle rangen en geledingen in de gezondheidszorg.

Maar: ik heb in het verleden geleerd: je mag alleen kritiek uiten als je een beter voorstel hebt!

Dus: toen ik in juni 2022 een uitzending over LONG COVID zag en enkele de ervaringen van enkele patiënten hoorde was ik geschokt.

Er gebeurde iets totaal Onverwachts. Ik kreeg in dankbaarheid een onverwachte Ingeving van God over hoe deze mensen geholpen zouden kunnen worden.

U begrijpt dat ik erg verbaasd was want ik had niet eens om een Ingeving gevraagd!

Maar mijn diepe medelijden had die Ingeving kennelijk opgeroepen.

Nu u dit leest bent u wellicht – als wetenschapper – erg sceptisch.

Ik zal het begrip ‘Ingeving’ dan ook even toelichten voor een beter begrip.

 

Eind 2003 werd mijn toen 75-jarige moeder ziek. Ze werd bijna 4 maanden in het Roermondse ziekenhuis ‘mishandeld’ door een team van 7 internisten. Wij kregen geen enkele diagnose te horen (….)

 

Een zeer pijnlijk en lang verhaal kort verteld: ik wist mij geen raad en had nooit, nooit van mijn leven gedacht of verwacht dat God voor haar en voor mij een Wonder zou doen.

Het gebeurde in een microseconde waarin ik door een Ingeving in een microflits een hoger Bewustzijn ontving en Inzag waar zij naartoe moest om genezing te vinden.

Ik stond versteld zoals u begrijpt maar wist oneindig zeker dat die Ingeving van een Almachtige, Oneindige, Alomvattende, Onvoorwaardelijk en Altijddurende Liefde afkomstig was.

Die milliseconde heeft mijn leven totaal veranderd!

Pas op het laatste moment gaf mijn  eigenwijze moeder  gehoor aan mijn Ingeving en werd naar het AZM gebracht waar Prof. Peter Soeters binnen een halve dag (!) niet alleen de juiste diagnose stelde maar ook in het eerste gesprek – diezelfde avond (!) – aangaf: ‘Mijnheer Schulpen, wij hebben uw moeder onderzocht; over 6 weken is zij weer gezond thuis’.

Mijnheer Soeters bleek niet alleen een zeer deskundig en empathiek medicus maar ook nog een ongelooflijk goede ‘communicator’ (hetgeen bij veel medici ontbreekt). Binnen 1 minuut had hij die – zoals ik dat noem - ‘de Telegraafmethode’ perfect beheerst de conclusie en diagnose aan mijn nerveuze persoon verteld.


Mijn Ziel sprong figuurlijk door het dak van het ZAM in Dankbaarheid naar God.

Ik was – en ben daaraan terugdenkend – God nog steeds onuitsprekelijk dankbaar en geen enkele dank aan Hem kan daarvoor genoeg zijn.

Inderdaad: 6 weken later mocht ik mijn moeder ophalen en haar revalideren. Ze is nu bijna 95 jaar.
 

Dezelfde ‘oneindig verdrietige emotie’ die ik bij mijn moeder in het Roermondse ziekenhuis in 2003 had kwam over mij heen bij het op de tv zien van het verdriet van LONG COVID slachtoffers.

Ik had geen Ingeving verwacht… maar die kwam over mij heen: hoe LONG COVID slachtoffers te helpen!

Dat was dus de aanleiding voor onderstaand – herhaald – gespreksverzoek dat ik hierbij heraal met deze Open Brief.

Onderstaand de tekst van de email van juni 2022 die ik ook gedeeld heb met de stichting Long Covid (Eveneens toegevoegd).

 

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Willem Schulpen

06 22 33 7517

 

 

 

 

De eerdere correspondentie:

 

Van: Ritmeester BV Willem Schulpen <willem@ritmeester-bv.nl>

Verzonden: vrijdag 17 juni 2022 16:31
Aan: 'minister
CC: 'Cees Grimbergen' 
Onderwerp: Att. Mijnheer Ernst Kuipers Corona beleid gespreksverzoek 2022-06-17

 

Geachte heer Kuipers, goedemiddag,

 

Omdat ik het overheidsbeleid inzake Corona ‘nogal teleurstellend vind’ stuur ik u een email.

Mede naar aanleiding van de uitzending van Cees Grimbergen (Omroep Max/Long Covid).

 

Uw voorganger moest dagelijks ‘branden blussen’ en nu is er een iets rustiger vaarwater.

 

Graag zou ik eens een kwartiertje met u van gedachten willen wisselen

hoe het Corona Beleid in mijn ogen (veel) beter kan en verneem graag of u daar tijd voor kunt vrijmaken.

 

Onderwerp van gesprek is ook een Ingeving over een mogelijke oplossing van Long Covid.

Ik zou bij dat gesprek ook graag Cees Grimbergen van Omroep Max willen uitnodigen.

 

Ik zie met interesse uit naar uw reactie.

 

Hartelijke groet en een ontspannend weekend wensend,

 

Ritmeester BV
Staalindustrieweg 43
2952 AT Alblasserdam
Willem Schulpen
T:  +31 (0)78 681 85 68
M: +31 (0)6 22 33 7517

www.ritmeesteralblasserdam.nl
www.ritmeester-bv.nl

 

 


Van: Ritmeester BV Willem Schulpen <willem@ritmeester-bv.nl>
Verzonden: donderdag 24 november 2022 11:09
Aan: Stichting Long Covid Nederland 
CC: 'Cees Grimbergen' <cees.grimbergen@omroepmax.nl>
Onderwerp: FW: Att. Mijnheer Ernst Kuipers Corona beleid gespreksverzoek 2022-06-17

 

Goedemorgen,

 

Afgelopen dinsdag zag ik op tv de uitzending over Long Covid

met de gynaecologe aan het woord die ook nu niet meer echt fit is…

 

Zie onderstaand: ik heb een email aan de keer Kuipers gestuurd

want ik heb een Ingeving gekregen over een mogelijke herstelmethodiek.

 

Helaas geen enkele reactie (!) Zelfs niet iets van: ‘dank voor uw betrokkenheid’ (…)

 

Ik ben geen opgever!

 

 

Ik ben weliswaar geen arts… maar zou het voor alle duizenden patiënten erg teleurstellend vinden

Als mijn ‘oplossing’ niet eens wordt beproefd.

 

Er zijn geen medicijnen voor nodig en het risico is nul.

 

De ‘proef’ kost een beperkt bedrag en ik wil wel dat een en ander serieus bekeken en  gevalideerd wordt.


Misschien kunt u (uw netwerk) daarbij helpen?

Zelf heb ik er geen enkel belang bij; alleen ‘de helpende hand’.

 

Hoor graag uw reactie.


Dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ritmeester BV
Staalindustrieweg 43
2952 AT Alblasserdam
Willem Schulpen
T:  +31 (0)78 681 85 68
M: +31 (0)6 22 33 7517

www.ritmeesteralblasserdam.nl
www.ritmeester-bv.nl

 

 

Van: Stichting Long Covid Nederland Namens Info | Stichting Long Covid Nederland
Verzonden: zondag 4 december 2022 21:22
Aan: willem@ritmeester-bv.nl
Onderwerp: Re: Att. Mijnheer Ernst Kuipers Corona beleid gespreksverzoek 2022-06-17

 

Goedendag,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wat fijn dat u mee wilt denken over een oplossing voor Long COVID. Wij hebben heel veel reacties gekregen de afgelopen dagen; zou u iets meer van uw insteek met ons willen delen via de e-mail? Relevante inhoudelijke informatie zullen wij graag delen met ons researchteam.

 

Met vriendelijke groeten en alvast vriendelijk dank voor uw reactie,

 

Team Stichting Long Covid


 

info@stichtinglongcovid.nl

www.stichtinglongcovid.nl

 

 

Goedemiddag,

 

Dank u wel voor uw email en reactie.

 

Misschien is onderstaande* moeilijk te begrijpen.

(Zeker als u het niet zelf hebt meegemaakt)

 

Ik leg het dus puntsgewijze even uit. En ik stuur ook een email aan

Prof. Dr. Ernst Kuipers (Minister van VWS) persoonlijk:

 

 • * Eind 2003 werd mijn moeder (nu 94 jaar) ernstig ziek
 • Na vier maanden ‘vruchteloze behandeling’ in Laurentius Ziekenhuis Roermond
  • (Dat was een waar drama met 7 internisten die na 4 maanden ‘nog niets gevonden hadden’)
 • Kreeg ik een Ingeving van God dat zij naar Maastricht moest gaan voor genezing
  • Ik was hogelijk verbaasd over die Ingeving; dat begrijpt u!
  • Vlak voor haar dood (…) is ze naar het AZM gebracht
 • En daar heeft professor Soeters haar binnen 6 weken genezen
  • Want zijn team had binnen 6 uur (!) na aankomst wel een goede diagnose gesteld (!)
  • Waar ‘ze’ in het Laurentius Ziekenhuis Roermond na vier maanden (!) nog niets wisten….
 • Ik heb die Ingeving – dat ze naar Maastricht moest -  dus in onuitsprekelijke dankbaarheid (!) als een Wonder van God ervaren

 

Welnu.

 

Wat heeft dat allemaal met (Long) Covid te maken zult u denken of zeggen…..
 

Een aantal maanden geleden zag ik op tv de zorgen en het verdriet van enkele LONG COVID patiënten.
 

 • Ik voelde een Intens Verdriet, ongelooflijk diep met deze mensen!
 • Wat gebeurde er?
  • Tot mijn enorm grote verbazing:
 • Ontving ik een Ingeving van God welke behandeling die patiënten zouden moeten volgen… om te genezen!
 • En dus mailde ik een bericht aan Minister Kuipers
  • Helaas geen reactie
  • Verdrietig! Ik was heel erg verdrietig.
  • Maar ja: zo werkt het meestal; veel mensen worden niet gehoord.

 

Dus nu toch maar een nieuwe poging. Niet voor mijzelf maar voor naar ik meen 10.000 (!) Long Covid patiënten.

 

Het is niet zo dat ik ‘alleen met Minister Kuipers’ wil spreken. (Dat kost maximaal een kwartiertje en ik neem gebakjes mee….)

Mijn DOEL: Ik wil de mensen met LONG COVID gewoon helpen

 • Maar het mag niet zo zijn dat ‘mijn Ingeving verloren gaat’
 • Dus wil ik er een camera*** bij het gesprek hebben en deskundigen die dat dan ook onbevooroordeeld gaan testen
 • Ik ben ervan overtuigd dat er een of twee zorgverzekeraars hiermee een test willen gaan doen
  • Want…. De behandeling is ZONDER medicijnen….

*** Daarom had ik Cees Grimbergen van Omroep Max ook erbij uitgenodigd zoals nu wederom.

 

Graag hoor ik uw reactie.

Als wij een paar honderd LONG COVID patiënten kunnen helpen is er veel bereikt.

Ik denk dat het er veel meer kunnen worden…

 

Met dank en met vriendelijke groet,

 

Ritmeester BV
Staalindustrieweg 43
2952 AT Alblasserdam
Willem Schulpen
M: +31 (0)6 22 33 7517

www.ritmeesteralblasserdam.nl
 

 

Goedemorgen,

 

Dank u wel voor uw duidelijke en attente antwoord.

 

Ik wil even – flink langer want ambtelijke molens malen zeer traag -  afwachten of ik überhaupt nog een reactie krijg van de Minister danwel een ambtenaar van VWS.

 

Dat zou je normaliter mogen verwachten als burger.


Immers: de Minister heeft ‘een heel apparaat’ ter beschikking en een gewone burger zou dus ook ‘tot de Minister moeten kunnen doordringen’ met een bericht. Alhoewel ik de laatste jaren heb gemerkt dat die kleilaag zeer dik is….

 

Alleen Rob Jetten heeft – keurig – laten reageren op een initatief mijnerzijds. En positieve aktie laten ondernemen (!)
 

Ik ben dus benieuwd of het Ministerie van VWS ook ‘de moeite neemt’ om hetzij een kort emailtje te sturen met ‘geen interesse’ danwel een andere reactie.

 

Als dat er niet komt zal ik u alsnog mijn Ingeving uiteenzetten. Maar dan wil ik nadien niet dat VWS er met ‘de palmares vandoor gaat’.

(Als het werkt).

 

Ik vergelijk het maar even met de ‘gang naar Canossa’ van Wanda Kanters als u begrijpt wat ik bedoel.

Of zoals in de KOT affaire dat iemand dat document niet gezien heeft (….)

 

Met vriendelijke groet, dank en veel succes met uw werk,

 

Ritmeester

Ritmeester BV
Staalindustrieweg 43
2952 AT Alblasserdam
Willem Schulpen
T:  +31 (0)78 681 85 68
M: +31 (0)6 22 33 7517

www.ritmeesteralblasserdam.nl
www.ritmeester-bv.nl

 

Info | Stichting Long Covid Nederland
Verzonden: vrijdag 9 december 2022 17:37
Aan: Ritmeester BV Willem Schulpen
Onderwerp: Re: Att. Mijnheer Ernst Kuipers Corona beleid gespreksverzoek 2022-06-17

 

Geachte heer Schulpen,

 

Dank voor uw antwoord. Onze stichting staat open voor alle input; tegelijkertijd is onze capaciteit beperkt. We kunnen alleen schriftelijke onderzoeksprojectaanvragen via de website aannemen, bekijken en beoordelen of wij deze financieren.

 

Vriendelijke groeten,

 

Team Stichting Long Covid


 

info@stichtinglongcovid.nl

www.stichtinglongcovid.nl

 

 

Klik hier om terug te gaan